Nowości i aktualności firmowe
2013-03-05
Jubileusz 20-lecia powstania BIP AKCEPT S.A.
2013-01-28
Audyt ISO 9001:2009 dla Biura Informacyjno-Prawnego AKCEPT SA
2013-01-16
Główne tezy raportu BIG
2012-12-18
Zakup kolejnego pakietu wierzytelności
zobacz pozostałe
[22-08-2006] Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych

W okresie styczeń-czerwiec 2006 roku wyniki finansowe oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczne badanych przedsiębiorstwa) kształtowały się korzystniej od uzyskanych przed rokiem.

Przychody z całokształtu działalności rosły nieco szybciej niż koszty ich uzyskania (odpowiednio 12,7% i 12,2%), co znalazło odzwierciedlenie w obniżeniu wskaźnika poziomu kosztów. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz koszty tej działalności były wyższe niż przed rokiem o 13,2%. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów zwiększyły się we wszystkich sekcjach, najbardziej w przetwórstwie przemysłowym (14,1%) oraz handlu i naprawach (14,6%). Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniósł 37,8 mld zł i był wyższy o 14,0% niż przed rokiem.  Poprawił się wynik na pozostałej działalności operacyjnej (z 1,2 mld zł na 2,0 mld zł), zmniejszyła się strata na operacjach finansowych (z minus 2,5 mld zł do minus 1,3 mld zł).

Wynik finansowy brutto wyniósł 38,6 mld zł wobec 32,2 mld zł przed rokiem, a obciążenia tego wyniku 7,7 mld zł wobec 7,4 mld zł. Relacja podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych do zysku brutto obniżyła się z 17,1% do 15,9%. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 30,9 mld zł wobec 24,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, przy wzroście zysku netto o 14,4% i obniżeniu straty netto o 20,3%. Zysk netto wykazało 69,3% ogółu przedsiębiorstw (66,0% przed rokiem), a ich udział w przychodach z całokształtu działalności wzrósł z 79,8% do 82,5%. W przetwórstwie przemysłowym zysk netto wykazało 71,8% jednostek (przed rokiem 69,1%), ale ich udział w przychodach całej sekcji zmienił się nieznacznie i wyniósł 84,0% (wobec 83,9% przed rokiem).

W badanych przedsiębiorstwach odnotowano poprawę podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych. Dla ogółu badanych przedsiębiorstw wskaźnik poziomu kosztów z całokształtu działalności wyniósł 94,4% (wobec 94,8% przed rokiem), wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów pozostał na tym samym poziomie (5,6%), natomiast wskaźnik rentowności obrotu brutto zwiększył się do 5,6% (5,2%), a rentowności obrotu netto do 4,5% (4,0%). Wskaźnik płynności finansowej I stopnia wyniósł 32,6% (30,4% w analogicznym okresie ubiegłego roku), a płynności finansowej II stopnia 99,3% (95,0%). Wskaźnik płynności I stopnia powyżej 20% uzyskało 41,1% przedsiębiorstw wobec 38,5% przed rokiem, a wskaźnik płynności II stopnia w przedziale 100% do 130% odnotowano w 12,7% przedsiębiorstw (przed rokiem 13,3%).

W strukturze rodzajowej kosztów ogółem zwiększył się jedynie udział zużycia materiałów (o 1,7 pkt).
W strukturze zapasów w stosunku do stanu na koniec czerwca 2005 r. odnotowano wzrost udziału materiałów, półproduktów i produktów w toku oraz towarów (po 0,5 pkt). Udział produktów gotowych obniżył się o 1,1 pkt.

Spośród badanych przedsiębiorstw 47,4% wykazało sprzedaż na eksport (45,4% przed rokiem). Udział sprzedaży na eksport w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów zwiększył się z 19,1% do 20,5%. Spośród jednostek eksportujących, zysk netto wykazało 74,2% przedsiębiorstw wobec 70,3% przed rokiem.

 Tabl. Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne

Wyszczególnienie

 

2005 

2006 

I - VI 

w milionach złotych 

Przychody z całokształtu działalności

 

614127,0

 

691895,0

 

w tym przychody ze sprzedaży produktów, towarów  i materiałów

593036,6

 

671527,5

 

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności

582291,5

 

653327,7

 

w tym koszt własny sprzedanych  produktów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów

559870,1

 

633718,7

 

Wynik na sprzedaży produktów, towarów i materiałów

33166,5

 

37808,7

 

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

 

1171,4

 

2041,7

 

Wynik na działalności finansowej

 

-2502,4

 

-1283,1

 

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

 

370,5

 

-2,5

 

Wynik na działalności gospodarczej

 

31835,5

 

38567,3

 

Wynik finansowy brutto

 

32206,1

 

38564,8

 

Wynik finansowy netto

 

24854,6

 

30882,4

 

Zysk netto

 

31917,6

 

36512,8

 

Strata netto

 

7063,0

 

5630,4

 

w % 

Wskaźnik poziomu kosztów

 

94,8

 

94,4

 

Wskaźnik rentowności ze sprzedaży produktów,
towarów i  materiałów

5,6

 

5,6

 

Wskaźnik rentowności obrotu brutto

5,2

5,6

 

Wskaźnik rentowności obrotu netto

4,0

4,5

 

Wskaźnik płynności I stopnia

 

30,4

 

32,6

 

 a)Dane dotyczą 15577 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują wyników przedsiębiorstw rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybołówstwa i rybactwa, pośrednictwa finansowego oraz szkół wyższych

źródło: Główny Urząd Statystyczny

[05-03-2013] Jubileusz 20-lecia powstania BIP AKCEPT S.A.
[28-01-2013] Audyt ISO 9001:2009 dla Biura Informacyjno-Prawnego AKCEPT SA
[16-01-2013] Główne tezy raportu BIG
[18-12-2012] Zakup kolejnego pakietu wierzytelności
[02-10-2012] Dziękujemy za współudział w Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2012
[17-09-2012] BIP AKCEPT na Forum Liderów Banków Spółdzielczych
[14-09-2012] Branża budowlana w tarapatach
[12-09-2012] Lawina upadłości
[12-07-2012] Ochronić przedsiębiorstwo przed niespłacanymi należnościami…
[23-12-2011] Szanowni Państwo, z okazji nadchodzących Świąt, w imieniu Zarządu oraz Pracowników Grupy AKCEPT..
[26-09-2011] Konferencja Grupy AKCEPT - dnia 30.09.2011 r.
[12-04-2011] Rekomendacja Polskiego Związku Windykacji
[10-03-2011] Debiut AKCEPT Finance S.A na rynku NewConnect
[23-02-2011] Kolejny pakiet wierzytelności
[13-01-2011] Konferencja Grupy AKCEPT - dnia 14.01.2011 r.
[30-12-2010] Sfinalizowanie Umowy
[23-11-2010] Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów
[25-08-2010] Specjaliści AKCEPT S.A. w Gazecie Finansowej
[08-08-2010] Gazeta Finansowa przedstawia opinie AKCEPT S.A.
[23-06-2010] Dziękujemy za udział w VIII Wielkim Pikniku Pszczyńskim
[02-06-2010] VIII Wielki Piknik Pszczyński Regiony Europy i Świata – 20 czerwca 2010r.
[14-05-2010] Rekomendacja Polskiego Związku Windykacji 30.04.2010 - 30.04.2011
[15-03-2010] Powołanie AKCEPT Finance S.A. – transparentność działania
[22-02-2010] Standardy pracy jakie prezentuje Akcept S.A. zachęciły do współpracy kolejne firmy
[15-02-2010] Branża Faktoringowa 2009 według PZF
[04-01-2010] Siebel – oprogramowanie, na które stać nielicznych
[12-12-2009] AKCEPT S.A. nowy wizerunek - nowa jakość
[05-11-2009] Lider branży mięsnej z AKCEPT S.A.
[19-10-2009] I Memoriał Agaty Mróz - Olszewskiej Katowice, SPODEK 2009
[24-06-2009] VII Wielki Piknik - Regiony Europy i Świata
[19-06-2009] Witamy na nowej stronie AKCEPT S.A
[30-04-2009] Rekomendacja Polskiego Związku Windykacji 2009 - 2010
[08-04-2009] 16 lat działalności AKCEPT S.A.
[08-04-2009] Wdrożenie systemu CRM
[08-04-2009] Poszukujemy Pracowników - rekrutacja trwa
[19-11-2008] I audit nadzoru ISO 9001:2000
[05-12-2007] Recertyfikacja ISO 9001:2000
[25-05-2007] AKCEPT S.A. finalistą ogólnopolskiego konkursu "Najlepsza strategia zarządzania kompetencjami pracowników firm sektora MŚP"
[14-05-2007] „Dziennik Zachodni” o działalności Katedry Badań Rynkowych i Marketingowych
[19-04-2007] Konferencja „Budowanie Związków z Klientami Na Rynku Business To Business” – Wrocław 2007
[17-01-2007] AKCEPT SA Gazelą Biznesu 2006
[24-11-2006] Porządki w bilansie - PROMOCJA!
[20-09-2006] Zapowiedź nowej strategii sprzedaży
[11-09-2006] Forum Rynku Wierzytelności - Hotel Novotel w Warszawie
[22-08-2006] Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych
[15-07-2006] Przedłużenie promocji faktoring pełny 100%
[18-06-2006] IV Wielki Piknik Pszczyński
[14-06-2006] Promocja nowej usługi: Faktoring pełny 100%.
[01-06-2006] Faktoring – nowa usługa w ofercie
[13-03-2006] Forum Wierzytelności – Hotel Raddison SAS w Warszawie
[01-03-2006] Połączenie firm Biuro Informacyjno-Prawne AKCEPT S.A. i AMICUS Inkaso i Windykacja Należności Sp. z o.o.
[22-11-2005] Konferencja "Twoje Finanse" - 22 listopada 2005r.
[05-09-2005] Partner merytoryczny na Forum Wierzytelnosci - GPW w Warszawie
[26-06-2005] Główny sponsoring „III Wielkiego Pikniku Pszczyńskiego”
[25-06-2005] Regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości
[17-06-2005] Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Związku Windykacji
[18-04-2005] Spotkanie firm wspierających Fundację Rozwoju Kardiochirurgii
[21-02-2005] Konferencja: "Droga do finansowego bezpieczeństwa"
    zobacz prezentację     skontaktuj się jeżeli masz pytanie
Dla Twojej firmy
Z jakich usług finansowych mo- głaby skorzystać Twoja firma?
O faktoringu parę faktów
Czy rzeczywiście faktoring to same zalety? Przekonaj się...
Skontaktuj się z doradcą
Zapytaj o ofertę dla Twojej
firmy
Copyright @ 2020 Akcept Mapa serwisu |Kontakt

X Nie pokazuj więcej
Ta strona używa plików cookie!
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej
stat4u