Case Study
Uregulowanie stanu prawnego i upłynnienie aktywów
Przejęcie aktywów i pasywów
Zmiana stanu zobowiązań i dokapitalizowanie spółki
Nowości i aktualności firmowe

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka) prowadziła projekt budowy 190 domków jednorodzinnych. Nieruchomość wraz z prowadzoną inwestycją stanowiła jedyne aktywo Spółki. Aktywo to zostało zabezpieczone na rzecz banku finansującego pierwszy etap inwestycji.

W związku z załamaniem koniunktury w tym segmencie rynku oraz brakiem zapewnionego finansowania na zakończenie realizacji całości inwestycji Spółka zaprzestała płacenia swoich zobowiązań. Z dnia na dzień rosła grupa niezadowolonych wierzycieli, którzy domagali się zapłaty swoich należności. Wszczęte i prowadzone postępowania sądowe i egzekucyjne doprowadziły do sytuacji zupełnej utraty płynności i trwałego zaprzestania regulowania zobowiązań przez Spółkę. W toku licytacji komorniczej nie udało się też zbyć nieruchomości z prowadzoną na niej inwestycją.

W ramach prowadzonego procesu windykacji Biuro reprezentowało jednego z wierzycieli ze stosunkowo niewielką kwotą należności wobec Spółki, która już miała kilka milionów złotych zobowiązań.

W ocenie Biura jedyną szansą doprowadzenia do skutecznej windykacji należności było skupienie większości istniejących zobowiązań Spółki, uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, znalezienie nabywcy i z uzyskanych środków finansowych zaspokojenie nabytych wierzytelności.

Proces restrukturyzacji rozpoczął się od nabycia największych zobowiązań wobec Spółki i przejęcie istniejących zabezpieczeń. W następnym etapie Biuro skoncentrowało się na uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości i przygotowaniu jej do zbycia. Prowadzone w tym celu rozmowy w imieniu dłużnika doprowadziły do wyłonienia podmiotu, który zawarł umowę przedwstępną nabycia nieruchomości (nieruchomość nie znalazła nabywcy w toku egzekucji komorniczej) warunkując zawarcie właściwej umowy nabycia nieruchomości uregulowaniem pozostałych zobowiązań Spółki. Kolejnym etapem procesu restrukturyzacji było uregulowanie wszelkich istniejących zobowiązań Spółki oraz uwolnienie nieruchomości od ciążących na niej zabezpieczeń. To pozwoliło na zbycie nieruchomości i uzyskanie wystarczających środków finansowych na ostateczne rozliczenie się z Biurem tytułem zapłaty za wcześniej nabyte w toku procesu restrukturyzacji wierzytelności wobec Spółki.

Cały proces restrukturyzacji trwał ok. 6 miesięcy i wymagał zaangażowania znacznego kapitału, zewnętrznej kancelarii prawnej, biegłego z zakresu wyceny nieruchomości, biegłych tłumaczy przysięgłych, notariusza oraz pracowników Biura i inne podmioty, w tym profesjonalnego negocjatora.

W wyniku przeprowadzonego procesu dłużnik odzyskał płynność, zbył korzystnie posiadane aktywo, a wszyscy wierzyciele uzyskali środki na zaspokojenie swoich wierzytelności.

    zobacz film     skontaktuj się jeżeli masz pytanie
Dla Twojej firmy
Z jakich usług finansowych mo- głaby skorzystać Twoja firma?
O faktoringu parę faktów
Czy rzeczywiście faktoring to same zalety? Przekonaj się...
Skontaktuj się z doradcą
Zapytaj o ofertę dla Twojej
firmy
Copyright @ 2020 Akcept Mapa serwisu |Kontakt

X Nie pokazuj więcej
Ta strona używa plików cookie!
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej
stat4u